HariSiddhi Family Resort & Fitness center

Total Views : 21
Listing Name : HariSiddhi Family Resort & Fitness center
Description : Welcome to the culturally rich environment of Nepal and the natural beauty of Harisiddhi. EnjoyNew year special program को साथै स्वादिस्ठ नेवारी परिकार" बुकिङ्गको लागि अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्रुपमा आउनेलाई विशेष छुटको बेबस्ता गरिएको छ। सम्पर्क नं. 01-5014609, 9803601274, 9863863193, 9813569062 नोट: बिवाहा, बर्तबन्ध, सभा, सेमिनार, गोष्टि आदि कार्यक्रमको लागि हलको पनि ब्याबस्था छ। Harisiddhi Family Resort
Address : Harishiddhi 29 Dhusal Dhara
City : Lalitpur
Phone : 5014609
Mobile : 9841285802
Email : info.harisiddhifamilyresort@gmail.com