NEP Swimming Pool & Construction

Total Views : 278
Listing Name : NEP Swimming Pool & Construction
Description : जाडोपनि सकियो । गर्मिपनि आयो यो गर्मिमा Swimming त गर्नै परियो तर Swimming pool त टाडा छ। र महङ्गो पनि धेरै । अब के गर्नित । अब आफ्नै पूल बनाउने तियो पनि 7 लाख मै । हो मात्रै 7 लाखमै ।10*15 ft ko सिमित समयसम्म मात्र। आजै फोन गर्ने होइनत। lets visit or contact Er. Shiddhi Ganesh Dahal 9866180538 मा
Address : Kohalpur-3, Banke
City : Nepalgunj
Phone : 9866180538
Mobile : 9866180538
Email : ganeshdahal607@gmail.com
Website : www.facebook.com/profile.php?id=100084184963834